CunitCarnaval.com

Necessitem col·laboradors del Carnaval. Si desitges ser-ne part, si us plau, emplena aquest formulari per tal que ens puguem posar en contacte amb tu:

Vols ser voluntari?
Required
Required
Required
Tooltip
Calendari
Tooltip
Tooltip
accepto:
Required

NOTA LEGAL:

De conformitat amb el que estableix el la LOPD 15/1999 de 13 de desembre AUTORITZO de manera expressa, que les dades de caràcter personal facilitades a la Coordinadora del Carnaval de Cunit, siguin gestionats amb la finalitat de la inscripció, tramitació i seguiment de l'esmentada activitat, així com per l'enviament de comunicacions. Així mateix, AUTORITZO la comunicació d'aquestes dades a les entitats coordinadores i participants directament relacionades amb aquesta activitat, no sent utilitzats les dades de caràcter personal per a finalitats no relacionades amb les anteriorment esmentats. De la mateixa manera, AUTORITZO la captació d'imatges i / o gravacions, durant l'esmentada activitat, i la seva posterior publicació i difusió en mitjans i publicacions dirigides i / o coordinades per la Coordinadora del Carnaval de Cunit, dins l'àmbit de l'activitat. La informació facilitada, passarà a formar part d'un fitxer denominat "voluntaris", que compta amb les mesures de seguretat exigibles pel RD 1720/2007 de 21 de desembre, i que es troba degudament registrat davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.

 

a Instagram:

A instagram, fem servir el hashtag:

#CARNAVALCUNIT

 

Coneixes Cunit?

Per nosaltres Cunit ès...

 

a Twitter:

 

Accès restringit